ASTRONOMERS IN SHOOLS

WIZYTY ASTRONOMÓW W SZKOŁACH

Harmonogram projektu

 

2019-06-25 – Początek zbierania zgłoszeń od szkół (nadal można się zgłaszać)

2019-09-03 – Do wszystkich szkół rozesłaliśmy e-mail

2019-09-05 – Wystartowała akcja crowdfundingowa w celu pozyskania dodatkowych środków na wizyty w roku 2020 (środki na rok 2019 mamy zapewnione ze źródeł grantowych).

od 2019-09-06 – Szkoły, które odwiedzimy, otrzymają dane kontaktowe do przydzielonego im astronoma. Dokładne ustalenie terminu i szczegółów wizyty nastąpi bezpośrednio pomiędzy szkołą, a astronomem.

2019-09-09 – Informacje dla mediów o projekcie podczas konferencji prasowej w Olsztynie, przy okazji otwarcia 39. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

do 2019-09-17 – Wszystkie szkoły otrzymały e-maile o aktualnym statusie w projekcie. W kolejnych tygodniach będziemy przydzielać astronomów do następnej partii szkół.

wrzesień-grudzień 2019 – odwiedziny astronomów w szkołach

31 grudnia 2019 – do tej pory około 200 szkół zostało zakwalifikowanych do odwiedzin astronoma, w tym około 150 placówek zostało już odwiedzonych

rok 2020 – kontynuacja odwiedzin w szkołach

12-25 marca 2020 r. – w związku z zamknięciem szkół z powodu koronawirusa, wszystkie wizyty zaplanowane na ten okres zostaną przełożone na późniejszy termin