ASTRONOMERS IN SHOOLS

WIZYTY ASTRONOMÓW W SZKOŁACH

Astronom w szkole

Astronom może odwiedzić Twoją szkołę, spotkać się z uczniami i nauczycielami, wygłosić ciekawą prelekcję.

Termin

Wizyty w szkołach będą odbywać się od września do grudnia 2019 r. Aktualnie trwa już nabór szkół chętnych do udziału w projekcie.

Projekt wizyt astronomów w szkołach „Astronomers in Schools” jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), organizację zrzeszającą zawodowych astronomów. Inicjatywa jest realizowana w ramach IAU100, świętowania stulecia Międzynarodowej Unii Astronomicznej – szeregu globalnych projektów popularyzacyjnych i edukacyjnych.

Wizyty będą odbywały się od września do grudnia 2019 r. Rozpoczęło się już przyjmowanie zgłoszeń od szkół zainteresowanych udziałem.

Odwiedziny astronoma w szkole są bezpłatne. Szkoła nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu, poza własnymi organizacyjnymi czynnościami (typu przygotowanie sali na spotkanie, itp.). Ważne: istnieje limit bezpłatnych miejsc. Jeśli zainteresowanie będzie większe niż nasz budżet, którym dysponujemy na realizację projektu, w przypadku szkół zgłaszających się później, wizyta będzie możliwa po pokryciu kosztów dojazdu astronoma. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia swojej szkoły.

Podstawowym punktem programu wizyty astronoma jest spotkanie z uczniami. Naukowiec przeprowadzi ciekawą prezentację, a później będzie odpowiadał na pytania uczniów.

Szkoła otrzyma również materiały i gadżety astronomiczne przydatne przy prowadzeniu zajęć szkolnych lub pozalekcyjnych..

W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dwóch prelekcji, np. dla uczniów młodszych i starszych.

Dodatkowe, opcjonalne możliwości obejmują m.in.:

  • seans filmu astronomicznego
  • krótkie spotkanie z nauczycielami i prezentacja astronomicznych projektów skierowanych do szkół
  • osobne spotkanie z członkami koła astronomicznego, jeśli takowe szkoła prowadzi
  • prelekcja dla rodziców lub mieszkańców okolicy, jeśli szkoła będzie chciała w tym dniu zorganizować wydarzenie nie tylko dla samych uczniów
  • jeśli w okolicy działa klub astronomiczny chętny do współpracy albo szkoła posiada własne teleskopy, można np. zorganizować pokazy nieba dla mieszkańców miejscowości
  • inne możliwości do uzgodnienia z daną szkołą

Szczegóły będziemy uzgadniać indywidualnie ze szkołami bliżej rozpoczęcia roku szkolnego. Rozłożenie wizyt będzie zależeć od geograficznego rozłożenia szkół zapisanych do projektu i dostępności astronomów w danych rejonach Polski w różnych terminach.

Nie gwarantujemy, że uda się odwiedzić każdą chętną szkołę (środki, który dysponuje nasz projekt są ograniczone), ale będziemy próbować 🙂