Biuletyn PTA nr 01/2021

1. Aktualności

  • Walne Zebranie PTA
  • Laureaci Nagrody Nobla na Zjeździe PTA
  • Nagrody PTA

2. Ogłoszenia

  • ESO Proposal Workshop
  • Sesja EAS „Astronomy for Planet Earth"
  • Obóz Almukantaratu