Biuletyn ZG PTA nr 1/2015

1. XXXVII Zjazd PTA, 7-10 września 2015, Poznań
2. Premierowy odcinek programu "Astronarium" w TVP
3. Aplikowanie o czas na teleskopach ESO
4. Seminarium "Fotometryczne i astrometryczne obserwacje planetoid"
5. Proceedings of the Polish Astronomical Society
6. Nagrody PTA