Biuletyn PTA nr 1/2016

1. Informacja o konkursie Cassini Scientist for a day
2. II spotkanie młodych w CAMK PAN - 17-19 lutego 2016
3. Prenumerata sponsorowana "Uranii" dla szkół