Biuletyn PTA nr 1/2017

1. Miedzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki
2. Nagroda im. Artura Rojszczaka
3. Warsztaty praktyczne ESO
4. Nagroda im. Wlodzimierza Zonna i Nagroda Mlodych
5. Projekt budowy Centrum Edukacji Astronomicznej w Szczecinie