Biuletyn ZG PTA nr 2/2015

1. XXXVII Zjazd PTA, Poznań 7-10 września 2015
1.1. Informacje ogólne
1.2. Medal Bohdana Paczyńskiego
1.3. Magroda Młodych PTA
1.4. Konkurs na plakat zjazdowy
1.5. Imprezy okołozjazdowe
2. Warsztaty ESO dla polskiego przemysłu.