Biuletyn PTA nr 2/2019

1. Aktualności

  • Ankieta ESO
  • Członkostwo w EAS
  • Film Astro Voices
  • Konkurs IAU dla doktorantów
  • IAU Dark Skies Ambassadors
  • UNESCO International Day of Light
  • Działania IAU skierowane do szkół

2. Ogłoszenia

  • Polski udział w SALT
  • Wykłady PTA