Biuletyn ZG PTA nr 3/2015

1. XXXVII Zjazd PTA, Poznań 7-10 września 2015
2. Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych
3. Parasole Uranii z mapą nieba
4. Składki członkowskie