Biuletyn PTA nr 3/2016

1. II Szkoła Kosmologiczna ,,Introduction to Cosmology", 11-24 lipca 2016
2. V Konferencja Wykorzystanie Małych Teleskopów, 23-25 września 2016
3. Syria – informacja od Janiny Ochojskiej
4. Składki członkowskie PTA
5. Urania-Postępy Astronomii
6. Astronarium
7. Oferta pracy na stanowisku adiunkta w IOA UAM