Biuletyn ZG PTA nr 4/2014

Biuletyn ZG PTA nr 4/2014 z dnia 3.10.2014 r.

1. XXXVII Zjazd PTA
2. Medal Bohdana Paczyńskiego - druga edycja
3. Nagrody PTA
4. Warsztaty CLOUDY - 3-9 maja 2015, Warszawa
5. Jubileusz prof. Hieronima Hurnika

Pliki do pobrania: