Biuletyn ZG PTA nr 4/2015

1. Informacje dotyczące minionego XXXVII Zjazdu PTA
2. Wyniki konkursu ESO Astronomy Camp 2015
3. "Astronarium" dociera do pół miliona widzów
4. Praktyki i studia doktoranckie w ESO
5. Konferencja LSST@Europe2
6. Wnioski o Działaność Upowszechniającą Naukę
7. Ławeczka Mikołaj Kopernik-ekonomista w Grudziądzu