Biuletyn PTA nr 4/2016

1. Konferencja Jubileuszowa CAMK
2. Dodatkowy wykład popularny w CAMK'u
3. Oferta pracy w CFT 4. Instrukcja sprawdzania oplacenia skladek przez strone PTA