Biuletyn PTA nr 4/2017

1. XXXVIII Zjazd PTA - początek rejestracji
2. Prof. Andrzej Udalski laureatem prestiżowej nagrody - Dan David
   Prize
3. III Szkoła Kosmologiczna ,,Introduction to Cosmology", 10-23 lipca
   2017r.
4. Ankieta ESO
5. Trzecia konferencja naukowa BRITE August 6-11 2017
6. XLIII Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne im. prof.
   Roberta Głębockiego