Biuletyn PTA nr 5/2016

1. Oferta pracy na UMK
2. Ochrona obserwatoriów przed światłem - projekt zmiany przepisów
3. 1% dla kol. Jerzego Madeja
4. Informacja o laureatce Olimpiady Astronomicznej i OMSA
5. Konkurs Uranii dla szkół