Biuletyn PTA nr 5/2017

1. XXXVIII Zjazd PTA
2. Nagroda Młodych PTA
3. Środki finansowe na DUN dla PTA
4. Nadanie indeksu Web of Science dla Proceedings of the Polish
   Astronomical Society
5. Komisja Historii Astronomii
6. Toruń Astrophysics / Physics Summer Program - TAPS 2017
7. The RR Lyrae 2017 Conference
8. 60. Olimpiada Astronomiczna
9. Urania poszukuje współpracowników