Biuletyn PTA nr 6/2016

1. IV Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem
2. Konferencja International Planetarium Society 2016.
3. AHEAD Announcement of Opportunity Cycle 2
4. IX Międzynarodowa Konferencja „Astronomia XXI wieku i jej
   nauczanie – warsztaty astronomiczne”
5. Strefa dla członków PTA na stronie internetowej.