Biuletyn PTA nr 6/2017

1. XXXVIII Zjazd PTA - nowy termin nadsyłania referatów
2. Nagroda Młodych PTA - nowy termin zgłoszeń 3. Urania poszukuje współpracowników
4. GATS Workshop - 20-21 maja 2017, OA UAM, Poznań