Biuletyn PTA nr 7/2016

1. Nowe konkursy w NCN
2. Astronomy and Astrophysics w PBN
3. Prestizowa nagroda za odkrycie fal grawitacyjnych
4. Post-doc - oferta pracy w Instytucie Fizyki UMCS