Biuletyn PTA nr 7/2017

1. III Szkoła Kosmologiczna ,,Introduction to Cosmology",
   10-23 lipca 2017 r.
2. Oferta pracy w projekcie NCN “Ewolucja gwiazd centralnych
   wyznaczona za pomocą obserwowanych zmian strumieni mgławic
   planetarnych”
3. Konkurs na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Polonez
4. Konkurs na stanowisko adiunkta w CA UMK
5. Oferta stypendium dla doktoranta w projekcie OPUS NCN, Zielona Góra
6. Zaproszenie na 5. Ogólnopolską Konferencję na temat Zanieczyszczenia
   Światłem