Biuletyn PTA nr 8/2016

1. "Astronarium" na trzech antenach Telewizji Polskiej, w tym na TVP1
2. ESO Astronomy Camp 2016 dla młodzieży
3. Oferta pracy dla adiunkta w CFT PAN
4. Badania obiektów bliskich Ziemi (NEOs) w Polsce
5. Prenumerata szkolna Uranii - Postępów Astronomii dofinansowana przez MNiSW