Biuletyn PTA nr 9/2016

1. XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
2. Medal Bohdana Paczyńskiego
3. Proceedings of the Polish Astronomical Society