ESO Astronomy Camp 2014 - regulamin

ESO Astronomy Camp 2014 – regulamin polskiego konkursu

1)    Celem konkursu jest wybranie polskich kandydatów do udziału w międzynarodowym obozie astronomicznym ESO Astronomy Camp 2014.
2)    Konkurs przeznaczony jest dla osób uczących się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce.
3)    Warunki uczestnictwa:
- wiek od 16 do 18 lat (osoby urodzone w latach: 1996, 1997 i 1998)
- czynne zainteresowanie astronomią
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
4)    Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie tekstu na temat „Astronomia i ja”, który będzie krótką prezentacją zainteresowań astronomicznych kandydata i motywacji udziału w obozie (do tekstu można dołączyć zdjęcia). Alternatywnie zamiast tekstu można przesłać film. Dodatkowo można dołączyć wykaz uzyskanych do tej pory stypendiów, nagród i innych wyróżnień.
5)    Zgłoszenia przyjmowane są od 30 maja 2014 r. do 20 października 2014 r. poprzez formularz zgłoszeniowy: http://www.pta.edu.pl/eso-camp2014.
6)    Zgłoszenia, które napłyną poprzez formularz na witrynie obozu, również będą uwzględnione, ale zalecamy zgłoszenie poprzez polski formularz.
7)    W ramach zgłoszenia obowiązkowe jest wypełnienie wszystkich pól formularza oraz podanie danych kontaktowych (w przypadku osób niepełnoletnich także danych kontaktowych do rodzica lub opiekuna prawnego). Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Europejskie Obserwatorium Południowe i partnerów konkursu na potrzeby przeprowadzenia konkursu i obozu.
8)    Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz nazwy szkoły uczestnika, jeśli znajdzie się on na liście laureatów. Opublikowane mogą zostać także teksty i filmy laureatów.
9)    Konkurs prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA).
10)  Partnerami konkursu są Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, New Space Foundation, Urania – Postępy Astronomii, Wiedza i Życie, Nauka w Polsce PAP.
11)  ESO Astronomy Camp 2014, zwany dalej obozem, jest organizowany przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) we współpracy ze Sterrenlab.
12)  Obóz odbędzie się w dniach 26 grudnia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r. w Obserwatorium Astronomicznym Aosta Valley w Saint-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech.
13)  Koszt udziału w obozie wynosi 500 euro i obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu w Saint Barthelemy, opiekę przez profesjonalną kadrę, program astronomiczny i rozrywkowy, materiały, wycieczki, transport wewnętrzny oraz ubezpieczenie. Opłata za obóz nie obejmuje kosztów podróży do Włoch.
14) Zgłoszenie udziału w konkursie nie jest deklaracją poniesienia opłaty za obóz. Dla czołowych laureatów mamy stypendia (patrz punkt 15), a jeśli liczba miejsc dla Polski będzie większa niż liczba stypendiów, to osoby zakwalifikowane na miejsca niestypendialne będą poproszone o potwierdzenie czy chcą uczestniczyć w obozie (w przypadku rezygnacji ich miejsce zostanie zaoferowane kolejnej osobie z listy).
15)  Dla czołowych laureatów konkursu przewidziane są stypendia pokrywające koszt udział w obozie i koszty biletów lotniczych (łącznie do pięciu stypendiów)
Fundatorzy stypendiów pokrywających udział w obozie i koszty dojazdu:
Polskie Towarzystwo Astronomiczne – 1 stypendium
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – do 3 stypendiów
New Space Foundation – 1 stypendium
Wsparcia finansowego udzieliło także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
16)    Patroni medialni konkursu: Urania – Postępy Astronomii, Wiedza i Życie, Nauka w Polsce PAP.
17)    Ważne odnośniki:
Polski formularz zgłoszeniowy: http://www.pta.edu.pl/eso-camp2014
Ogłoszenie ESO o obozie: http://www.eso.org/public/poland/announcements/ann1404x_camp/
Witryna obozu: http://sterrenlab.com/camps/eso-astronomy-camp-2014/