Obóz Astronomiczny ESO 2013

Nabór zgłoszeń na ESO Astronomy Camp 2013 został zakończony

 

Zapraszamy do zgłaszania się na ESO Astronomy Camp 2016 - przejdź do formularza

 

Polska otrzymała ostatecznie pięć miejsc. Na obóz pojadą:

  • Kamila Ulatowska z Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu
  • Maciej Garbacz z Publicznego Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi
  • Katarzyna Budzik z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
  • Gabriela Berecka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie
  • Karol Łoziński z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu

 

Pełen tekst ogłoszenia wyników naboru na obóz: http://www.urania.edu.pl/konkursy/imponujaca-liczba-zgloszen-z-polski-na...

 


Szczegółowy opis obozu: http://www.eso.org/public/poland/announcements/ann13044/

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- komunikatywna znajomość języka angielskiego,
- w konkursie mogą wziąć udział tylko osoby uczące się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce.
- czynne zainteresowanie astronomią,
- zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd (osoby poniżej 18 roku życia).
 

Więcej informacji znajduje się na stronie Uranii.

 

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stypendium PTA: http://www.pta.edu.pl/node/132