ESO Astronomy Camp 2014 - formularz zgłoszeniowy

ESO Astronomy Camp 2014 - polski konkurs


Konkurs został zakończony.

Zapraszamy do zgłaszania się na ESO Astronomy Camp 2016 - przejdź do formularza

Laureatami konkursu w roku 2014 zostali:
 • Michał Grendysz z Lublina (II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie)
 • Zofia Kaczmarek z Torunia (ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu)
 • Jakub Morawski z Bielska-Białej (V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej)
 • Mikołaj Sabat z Kielc (II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach)
 • Klaudia Zięba z Węglówki (I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie)
Dodatkowo skład polskiej grupy uzupełnia zwycięzca Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego w Grudziądzu (OMSA 2014):
 • Tomasz Świerczewski z Michałowa-Reginowa (Zespół Szkół Nr 73, L O z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie)

Więcej informacji:
Konkurs dla uczniów w wieku 16-18 lat zainteresowanych udziałem w międzynarodowym obozie astronomicznym ESO Astronomy Camp 2014, który odbędzie się we Włoszech, w Alpach, w obserwatorium Aosta Valley. Przewidziane jest pięć stypendiów dla Polaków. Stypendia pokryją koszty udziału w obozie (500 euro) oraz koszty biletów lotniczych.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • czynne zainteresowanie astronomią,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • wiek 16-18 lat (osoby urodzone w latach 1996, 1997, 1998),
 • w konkursie mogą wziąć udział tylko osoby uczące się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce.
 • zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd (osoby poniżej 18 roku życia).


Terminy:
 • przyjmowanie zgłoszeń: do 20 października 2014 r.
 • ogłoszenie wyników: do 10 listopada 2014 r.
 • obóz we Włoszech: od 26 grudnia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r.


Wyjaśnienie pytań:
 • Mamy dla Polski zagwarantowaną liczbę miejsc taką jak liczba stypendiów. Możliwe są dodatkowe miejsca niestypendialne (czyli opłacone przez ucznia/rodziców), ale to zależy od liczby zgłoszeń z innych krajów i ich oceny w porównaniu ze zgłoszeniami polskimi. W przypadku miejsc niestypendialnych będziemy starali się pomóc w uzyskaniu przez ucznia dofinansowania od lokalnych instytucji (szkoła, władze gminy, miasta, lokalne fundacje itp.)
 • Zgłoszenie udziału w konkursie nie jest deklaracją poniesienia kosztów. Wyłonieni laureaci zostaną poproszeni o potwierdzenie udziału w obozie. Jeśli ktoś wtedy zrezygnuje (np. z powodów finansowych), jego miejsce i stypendium będzie zaoferowane kolejnej osobie z listy.
 • Obóz będzie prowadzony w całości w języku angielskim. Konieczna jest więc znajomość tego języka chociaż w stopniu podstawowym.
 • Prace konkursowe można nadsyłać w języku polskim. Prace nadesłane w języku angielskim również będą uwzględnione (język nadesłanej pracy nie wpływa na ocenę przez jury).


Dodatkowe materiały:

Termin przyjmowania zgłoszeń minął 20 października 2014 r.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 10 listopada 2014 r.