Obóz astronomiczny ESO Astronomy Camp 2017

Nabór zgłoszeń na ESO Astronomy Camp 2017 został zakończony.

 

Laureatem miejsca stypendialnego został:

 • Daniel Wirzba z Kościerzyny.

Dodatkowo Polska otrzymała na obozie pięć miejsc niestypendialnych. Ich laureatami zostali:

 • Izabella Błaszkiewicz z Olsztyna
 • Maria Chrzanowska z Suchego Dworu
 • Sandra Kamińska ze Szczecina
 • Artur Mazur z Łodzi
 • Patryk Goszczyński z Łodzi

Komunikat końcowy kokursu zostanie opublikowany w najbliższych dniach.

Organizatorem konkursu w Polsce jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne, we współpracy z ESO.

Na mapie Polski zaznaczono miejscowości, z których pochodzą laureaci:

 

Ogłoszenie ESO dotyczące obozu

Komunikat PTA

Witryna obozu

Formularz zgłoszeniowy (po kliknięciu trzeba przewinąć stronę w dół)

Rozmowę z uczestnikami jednej z poprzednich edycji można przeczytać w "Uranii" nr 4/2016

 

Zadanie konkursowe:

Przygotować filmik wideo w języku angielskim, trwający nie dłużej niż trzy minuty, na temat „I would like to discover/invent ...... because........”. Kandydat powinien występować w filmie i mówić po angielsku.

 


 

 

Zwracamy uwagę, że w tym roku jedyną formą zgłoszenia konkursowego jest krótki film wideo do 3 minut.

Przykładowo może to być filmik nagrany smartfonem.


Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz międzynarodowy

(wszystkie zgłoszenia z Polski dokonane przez formularz międzynarodowy wezmą udział w konkursie na polskie stypendia, nie ma osobnego polskiego formularza).

 

Międzynarodowy obóz astronomiczny ESO Astronomy Camp 2017 przeznaczony jest dla uczniów w wieku 16-18 lat (roczniki 1999-2001). Odbędzie się we Włoszech, w Alpach, w obserwatorium Aosta Valley. Organizowany jest przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), wielką międzynarodową organizację naukowo-techniczną zajmująca się badaniami Wszechświata z powierzchni Ziemi. Niedawno ESO rozpoczeło budowę ELT - największego teleskopu optycznego świata o średnicy prawie 40 metrów. Polska od dwóch lat jest członkiem ESO i polskie firmy biorą udział w budowie teleskopu ELT.

Dla najlepszych zgłoszeń przewidziane są stypendia. Ich liczba nie jest jeszcze dokładnie znana (trwają rozmowy z potencjalnymi sponsorami), na pewno będzie przynajmniej jedno stypendium dla Polaka, ale mamy nadzieję, że będzie ich kilka. W ubiegłych latach na obóz jeździło po 5 lub 6 polskich uczniów i wielu z nich otrzymało dofinansowanie wyjazdu w całości lub w części.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • czynne zainteresowanie astronomią,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • wiek 16-18 lat (osoby urodzone w latach 1999, 2000, 2001),
 • w konkursie na polskie stypendia mogą wziąć udział tylko osoby uczące się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce (i mające zadres zamieszkania w Polsce - jeśli jesteś Polakiem, ale mieszkasz i uczęszczasz do szkoły w innym kraju, podlegasz pod konkurs organizowany przez ten kraj),
 • zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd (osoby poniżej 18 roku życia).Terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń: do 11 października 2017 r. do godz. 23:00 CET   15 października 2017 r. 23:00 CET
 • ogłoszenie wyników: do 23 października 2017 r. do 30 października 2017 r.
 • obóz we Włoszech: od 26 grudnia 2017 r. do 1 stycznia 2018 r.Wyjaśnienie pytań:

 • Na obóz można wygrać miejsca stypendialne (opłacony przelot oraz opłata za udział) oraz niestypendialne (wtedy wszystko trzeba opłacić we własnym zakresie). Staramy się, aby stypendiów było jak najwięcej, ale nie zawsze jest to możliwe dla wszystkich laureatów z Polski. W przypadku miejsc niestypendialnych staramy się pomóc w uzyskaniu przez ucznia dofinansowania od lokalnych instytucji (szkoła, władze gminy, miasta, lokalne fundacje itp.)
 • Zgłoszenie udziału w konkursie nie jest deklaracją poniesienia kosztów. Wyłonieni laureaci zostaną poproszeni o potwierdzenie udziału w obozie. Jeśli ktoś wtedy zrezygnuje (np. z powodów finansowych), jego miejsce będzie zaoferowane kolejnej osobie.
 • Obóz będzie prowadzony w całości w języku angielskim. Konieczna jest więc znajomość tego języka chociaż w stopniu podstawowym.
 • W polskim konkursie jury przeprowadzi z czołową grupą krótkie rozmowy na Skypie w celu sprawdzenia czy kandydat umie się porozumieć w języku angielskim.
 • Wszystkie polskie zgłoszenia poprzez formularz międzynarodowy biorą udział w konkursie na polskie stypendium. Nie ma osobnych formularzy zgłoszeniowych dla poszczególnych krajów.
 • W tegorocznym konkursie ESO ustaliło, że jedyną formą pracy konkursowej jest krótki film wideo.Dodatkowe materiały:

 

Konkursy z ubiegłych lat:

ESO Astronomy Camp 2013

ESO Astronomy Camp 2014

ESO Astronomy Camp 2015

ESO Astronomy Camp 2016