Uchwała Prezydium Komitetu Astronomii PAN w sprawie ESO

Prezydium Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk w pełni popiera stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w sprawie braku postępu w negocjacjach o przystąpieniu Polski do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Publikujemy pełen tekst uchwały.

Uchwała Prezydium Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk
z dnia 24 października 2012 roku


Prezydium Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk w pełni popiera stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Astronomicznego wyrażone w uchwale z dnia 19 września 2012 roku w sprawie braku postępu w negocjacjach w sprawie przystąpienia Polski do European Southern Observatory (ESO).

Komitet Astronomii wielokrotnie w swych uchwałach podkreślał ogromne znaczenie przystąpienia Polski do ESO dla rozwoju nauki w naszym kraju. Otworzyłoby to wielkie i nowe perspektywy rozwoju astronomii polskiej, która od lat, jako jedna z niewielu dyscyplin naukowych w Polsce, osiąga liczące się światowe sukcesy naukowe.

Niezmiernie niepokojące jest przedłużanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego procedury rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do ESO oraz brak informacji o postępie w procedowaniu tej sprawy.

Sekretarz Komitetu Astronomii PAN
dr hab. Rafał Moderski

Przewodniczący Komitetu Astronomii PAN
prof. dr hab. Andrzej UdalskiPobierz pełen tekst uchwały w pliku PDF