Biuletyn ZG PTA nr 6/2013

1. XXXVI Zjazd PTA 11-14 wrzesnia 2013
2. Walne Zbranie Czlonkow PTA - 13 wrzesnia 2013, godz. 15:00
3. Propozycje obserwacji na teleskopach ESO
4. Koncert "Planety"
5. Urania - archiwum
6. NCN