Biuletyn ZG PTA nr 7/2013

1. Kto kieruje PTA w kadencji 2013-2015
2. Stanowisko XXXVI Zjazdu PTA w sprawie przystapienia Polski do ESO
3. Wnioski obserwacyjne na teleskopy ESO
4. Koncert "Planety"