Zebranie Zarządu

W dniu 28 listopada 2001 roku odbyło się w Warszawie (CAMK) Zebranie Zarządu Głównego Towarzystwa. Omówione zostały bieżące sprawy finansowe i członkowskie. M.in. zaproponowano skład komisji konkursowej na lata 2001-2002 Nagrody Młodych (B. Rudak, M. Ostrowski, M. Tomczak, T. Michałowski, W. Dziembowski) oraz Medalu im Wł. Zonna (J., Ziółkowski, M. Sroczyńska- Kożuchowska, H. Brancewicz, H. Chrupała, K. Ziółkowski). 

W związku z nadchodzącą w lutym 2002 roku 80-tą rocznicą powstania Uranii (obecnie Urania-Postępy Astronomii) ustalono szczegóły organizacyjne planowanej w dniu 18 lutego Specjalnej Sesjii Naukowej.