Zebranie Zarządu

W dniu 8 maja 2002 roku odbyło się w Warszawie (CAMK) Zebranie Zarządu Głównego Towarzystwa. Omówione zostały bieżące sprawy finansowe i członkowskie.

Przedstawiono informację o toczącym się postępowaniu sądowym w sprawie zatwierdzenia nowego Statutu Towarzystwa.