Zebranie Zarządu

W dniu 15 września 2002 roku odbyło się w Toruniu Zebranie Zarządu Głównego Towarzystwa. Oprócz bieżących spraw finansowych i członkowskich omówiono sprawy związane z przyszłorocznym Zjazdem PTA. Postanowiono zwołać XXXI Zjazd PTA w Toruniu w dniach 8-12 września 2003 r. Dyrektor Instytutu Astronomii UMK prof. Andrzej Kus zgodził się przyjąć na siebie obowiązki Przewodniczącego Lokalnego Komitetu Organizacyjnego i przedstawił różne propozycje zorganizowania tego spotkania.