Nagrody

Jak zwykle z okazji Zjazdu rozpisujemy Konkurs na Nagrodę i medal im. Profesora Włodzimierza ZONNA "Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie". Członkowie PTA, Zarząd Główny PTMA oraz wszystkie Instytuty Astronomiczne w Polsce proszone są o składanie na ręce Przewodniczącego Jury propozycji nazwisk kandydatów (wraz z uzasadnieniem) do tej Nagrody do dnia 28 lutego 2003 r. Więcej >>

Z okazji Zjazdu PTA przyznawane są zwykłe "Nagrody Młodych". Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy członek PTA, załączając ich podstawowe dane osobowe, krótkie uzasadnienie i odbitki publikacji, stanowiących argument wniosku. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2003 r. Więcej >>