Zebranie Zarządu

W dniu 8 września 2003 roku odbyło się w Toruniu Zebranie Zarządu Głównego Towarzystwa. Oprócz bieżących spraw finansowych i członkowskich omówione zostały sprawy związane z zamknięciem działalności obecnego składu Zarządu PTA.