Zaproszenie na XXXII Zjazd PTA

Zapraszamy wszystkich na XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który odbędzie się w dniach 19-23 września 2005 r. we Wrocławiu w Osrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5, nieopodal Instytutu Astronomicznego. Centralnym punktem Zjazdu ma być uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Bohdanowi Paczyńskiemu. Sesje plenarne odbędą się w dniach 20-22 września. Planujemy m.in. sesje tematyczne poświęcone dorobkowi prof. B. Paczyńskiego, asterosejsmologii i heliofizyce.

Lista prelegentów, ktorzy potwierdzili swój udział w Zjeździe: M. Banaszkiewicz, M. Breger (Austria), K. Chyzy, J. L. Culhane (Anglia), W. Dziembowski, G. Handler (Austria), H. Hudson (USA), C. de Jager (Holandia), J. Jakimiec, P. Moskalik, A. A. Pamiatnych, K. Rudnicki, M. Sarna, J. Sylwester, J. Włodarczyk, A. Zdziarski.

Strona internetowa poświęcona Zjazdowi zostanie uruchomiona w marcu:
http://www.astro.uni.wroc.pl/zjazd
W maju wszyscy członkowie PTA otrzymają szczegółowy zestaw informacji na temat Zjazdu.

Michał Tomczak (Przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego).