Zebranie Zarządu Głównego PTA (6.11.2007)

Oto pokłosie Zebrania ZG PTA w Camku w dniu 6.11.2007 i podjętych decyzji:
 1. Do Jury Nagrody Młodych PTA na lata 2007/2009 zgodzili się kandydować:
  • prof. Bronisław Rudak - przewodniczący (z Torunia)
  • prof. Wojciech Dziembowski z Warszawy
  • prof. Tadeusz Michałowski z Poznania
  • prof. Michał Tomczak z Wrocławia
  • dr hab. Stanisław Zola z Krakowa
  Zarząd Główny PTA zatwierdził powyższy skład Jury jednomyślnie.
 2. Do Jury Medalu im. Włodzimierza Zonna:
  • dr Krzysztof Ziołkowski z Warszawy (z urzędu, przewodniczący Jury)
  • dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska z Warszawy - PTA
  • prof. Michał Różyczka z Warszawy - PTA
  • dr Henryk Brancewicz z Krakowa - PTMA
  • dr Henryk Chrupała z Chorzowa - PTMA
  Zarząd Główny PTA, za wiedzą i zgodą Prezesa PTMA, zatwierdził powyższy skład Jury jednomyślnie.
 3. Do Redakcji Uranii-Postępów Astronomii - ZG PTA zatwierdził zespół w składzie:
  • prof. Andrzej Woszczyk, CA UMK Toruń, Redaktor Naczelny
  • dr Marek Gołębiewski, CA UMK Toruń
  • mgr Karolina Wojtkowska, CA UMK Toruń
  • dr Krzysztof Rochowicz, CA UMK Toruń
  • dr Roman Schreiber, CBK PAN Toruń
 4. Do środków elektronicznych, w tym do redagowania ORIONA - ZG PTA zatwierdził nastepujący skład:
  • dr Agnieszka Kryszczyńska - jako opiekun z ramienia ZG PTA
  • dr Piotr Wąż z Torunia - jako szef grupy i opiekun merytoryczny i techniczny, CA UMK Toruń
  Redaktorzy poszczególnych działów:
  • mgr Tomasz Kundera z Krakowa
  • mgr Marek Wezgowiec z Krakowa
  • mgr Karolina Wojtkowska z Torunia
  • mgr Dorota Koziel z Krakowa
  • mgr Andrzej Pleskacz z Torunia
  • dr Adam Michalec z Krakowa
 5. Delegaci do Komitetu Redakcyjnego "Delty" z ramienia Prezesa PTA:
  • dr Agnieszka Janiuk z CAMK
  • prof. Bożena Czerny z CAMK
  ZG PTA zatwierdził w/w skład przedstawicieli PTA jednomyślnie.
  Ponadto następujacy astronomowie zaproszeni, przez Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, weszli w skład KR "Delty":
  • prof. Grzegorz Sitarski
  • dr Marcin Kiraga z OA UW
  • dr Adam Michalec z OA UJ
 6. 6. Delegaci do Rady Fundacji Astronomii Polskiej:
  • prof. Edwin Wnuk (z urzędu)
  • prof. Andrzej Pigulski - sekretarz FAP
  • prof. Grzegorz Sitarski
  • prof. Ewa Szuszkiewicz
  ZG PTA zatwierdził jednomyślnie w/w skład osobowy.
 7. Nowi członkowie PTA przyjęci do Towarzystwa na Zebraniu ZG PTA w dniu 6 listopada 2007:
  Piotr Wąż, Gracjan Maciejewski, Paweł Zieliński, Marcin Hajduk, Paweł Kankiewicz, Katarzyna Bajan i Marcin Kolonko.