Zebranie Zarządu Głównego PTA (14.05.2008)

W dniu 14 maja br. w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się czwarte w tej kadencji Zebranie ZG PTA. Do spotkania doszło w przeddzień otwarcia Konferencji ,,Astronomia XXI wieku i jej nauczanie'', która zainaugurowała obchody ,,Roku Astronomii 2009'', a którą zorganizowało PTA wspólnie z PTMA i MOA (Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym) w Niepołomicach.

Na posiedzeniu najważniejszymi tematami były:
  • Sprawa przystąpienia Polski do ESO i z tym związane wystąpienie środowiska astronomicznego, dotyczące inwestycji aparaturowych na lata 2008-2025, którą omówił Prezes PTA, prof. E. Wnuk.
  • Przedyskutowano nowy program naukowy XXXIV Zjazdu PTA, który odbędzie się w Krakowie w dniach: 14-19 września 2009. Program przedstawił Przewodniczący LKO, prof. M. Ostrowski.
  • Przedyskutowano i zatwierdzono regulamin Medalu im. Bohdana Paczyńskiego - referowała Pani prof. E. Szuszkiewicz.
  • Omówiono sytuację finansową Towarzystwa.
  • Zapoznano się z najnowszym numerem Uranii-Postępów Astronomii (3/2008).
  • Zarząd przyjął 3 nowych członków w poczet PTA.
  • Powołano zespół d/s Wikipedii pod kierownictwem Pani prof. B. Czerny
Bliższe szczegóły dotyczące PTA ukażą się w kolejnym elektronicznym Biuletynie Informacyjnym PTA.