Pierwiastek chemiczny Copernicium

W dniu 19 lutego, w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika nasz rodak został uhonorowany umieszczeniem w tablicy Mendelejewa. Pierwiastek o liczbie atomowej 112 uzyskano w laboratorium GSI w Darmstadt, w Niemczech. Nadano mu nazwę Copernicium i oznaczono symbolem Cn.