Konferencja naukowa „Wykorzystanie Małych Teleskopów II”

W dniach 16 i 17 czerwca 2011 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się konferencja naukowa „Wykorzystanie Małych Teleskopów II”. Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie prac naukowych wykonanych przy użyciu takich narzędzi badawczych. Pozwoli to poznać możliwości uzyskania wartościowo naukowych danych obserwacyjnych przy użyciu małych teleskopów. Dobra informacja o istniejącym oprzyrządowaniu i prowadzonych obserwacjach ułatwi organizowanie przyszłych kampanii obserwacyjnych.

Organizatorami konferencji są Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego i Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

Szczegóły na stronie www.fizyka.uni.opole.pl/konf
Formularz zgłoszeniowy: formularz.doc