Biuletyn PTA nr 6

        -------------------------------------- 
        |                  | 
        |      Biuletyn PTA nr 6    | 
        |                  | 
        -------------------------------------- 
 
 Biuletyn informacyjny Zarzadu Glownego Polskiego Towarzystwa Astro- 
 nomicznego (Adres kontaktowy: M. Ostrowski, pta@oa.uj.edu.pl 
 (mio@oa.uj.edu.pl - tylko w sprawach pilnych)) 
======================================================================= 
 
Spis tresci: 
 
  I.  II Krajowa Narada Uzytkownikow 32-m Radioteleskopu CA UMK  
  II.  Informacja o habilitacjach i in. w 1997
  III. Nowinki naukowe
 
======================================================================= 

I.  II Krajowa Narada Uzytkownikow 32m-radioleteskopu CA UMK
           15-16 czerwca 1998r.
           (Piwnice k/Torunia)

Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu uprzejmie
zaprasza do udzialu w II Krajowej Naradzie Uzytkownikow 32m-radioleteskopu 
CA UMK, ktora odbedzie sie w dniach 15-16 czerwca 1998r. w Piwnicach
k/Torunia.

Celem narady jest zapoznanie potencjalnych uzytkownikow 32m-radioteleskopu 
z jego aktualnymi mozliwosciami obserwacyjnymi, w kontekscie dotychczasowych
doswiadczen i rezultatow a takze ustalenie zasad korzystania z instrumentu.
Przewiduje sie utworzenie Rady Uzytkownikow oraz okreslenie zasad jej
funkcjonowania.

Uczestnikow II Krajowej Narady Uzytkownikow zapraszamy do udzialu w dniu 
17 czerwca w Sesji Naukowej Centrum Astronomii, podsumowujacej dzialalnosc
naukowo-badawcza pracownikow Centrum w ostatnim roku.

Wstepny program narady w zalaczeniu. Szczegolowy program rozeslemy wsrod
uczestnikow spotkania okolo 20 maja 1998r. Bedzie on takze dostepny na
naszej stronie:

http://www.astri.uni.torun.pl/~tcfa/narada.html 


Warunki zakwaterowania i wyzywienia.
------------------------------------

Uczestnikom narady oferujemy nocleg z 14/15, 15/16, 16/17, 17/18 badz 
w dwuosobowych pokojach hotelowych Centrum Astronomii w Piwnicach 
w cenie 20zl od osoby (ilosc miejsc ograniczona) lub w pokojach goscinnych 
domow studenckich w Toruniu w cenie 35zl.

Proponujemy obiady w cenie 4zl. Istnieje mozliwosc zorganizowania innych
posilkow w zaleznosci od ilosci zgloszen.

Wpisowe uczestnictwa w Naradzie wynosi 15zl.


Termin zgloszen.
----------------
Termin zgloszen uplywa z dniem 15 maja 1998r.

Adres korespondencyjny.
-----------------------
Zgloszenia uczestnictwa prosimy przesylac poczta na adres:

Centrum Astronomii UMK
ul.Gagarina 11
87-100 Torun

z dopisem na kopercie: "Narada Uzytkownikow".

Przyjmujemy takze zgloszenia faxem ( 0 56 611 30 08) badz poczta
elektroniczna (tcfa@astri.uni.torun.pl).

W zgloszeniu prosimy podac takze wlasny adres poczty elektronicznej.

Blizsze informacje mozna uzyskac pod numerami telefonow:
- (0 56) 611 30 02
- (0 56) 611 30 05.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. A.Kus.

-------------------------------------------------------------------------

  II Krajowa Narada Uzytkownikow 32m-radioleteskopu CA UMK
           15-16 czerwca 1998r.
           (Piwnice k/Torunia)

WSTEPNY PROGRAM


15 VI 1998r. (poniedzialek)
---------------------------

Poczatek obrad, godz. 11:00.
Przewiduje sie referaty i dyskusje w nastepujacych grupach tematycznych:

1) Aktualny stan radioteleskopu i jego oprzyrzadowania.

2) Mozliwosci obserwacyjne radioteleskopu w sieci VLBI, w badaniach
  pulsarow, spektroskopii i innych dziedzinach.

3) Stan zaplecza.
  Siec komputerowa, biblioteka, stolowka, hotel, asysta w obserwacjach itp.16 VI 1998r. (wtorek)
---------------------

Poczatek obrad, godz. 9:00.
Przewiduje sie referaty i dyskusje na tematy:

1) Funkcjonowanie otwartego obserwatorium i zasady przydzialu czasu
  obserwacyjnego.

2) Struktura Rady Uzytkownikow 32m-radioteleskopu CA UMK, jej funkcja, wybor
  czlonkow Rady.

3) Opracowanie i uzgodnienie dokumentow koncowych.


From: Joanna Kaminska <joanna@astri.uni.torun.pl>
------------------------------------------------------------------------------

II. Informacja o habilitacjach i in. w 1997


W ostatnim roku stopnie doktora habilitowanego nauk fizycznych 
w zakresie astronomii uzyskali:
1. Tadeusz Michalowski (Wydzial Fizyki i Astronomii UMK, 25 VI 1997)
2. Krzysztof Marian Gorski (Wydzial Fizyki U Warsz. 9 VI 1997)
3. Pawel Moskalik (CAMK, 4 VII 1997)

Rafal Moderski z CAMKu uzyskal prestizowe stypendium Fundacji na 
                      Rzecz Nauki Polskiej.


From: Jerzy Kreiner <sfkreine@cyf-kr.edu.pl>

-----------------------------------------------------------------------------

III. Nowinki naukowe


MAPPING THE HELIOPAUSE FROM EARTH might be possible
by deciphering reflected solar ultraviolet radiation. The heliopause
is the boundary where the outgoing solar wind meets the incoming
plasma of the local interstellar medium. The Voyager 1 spacecraft,
now at a distance of 67 astronomical units, might actually sample
the heliopause (at an expected distance of 125 AU or more) in the
future, but scientists at USC and the University of Bonn contend
that UV rays bouncing off the heliopause and returning toward the
Earth might be brighter than the general UV background, and hence
would offer a way of probing the heliopause shape, which is
expected to be nonspherical, and the magnetic field of the
interstellar medium. (Gruntman and Fahr, Geophysical Review
Letters, 15 April.)


THE FLATTEST SURFACE IN THE SOLAR SYSTEM is on
Mars' northern lowlands. Over a 2000-km-around belt between 50
and 80 degrees north latitude, the surface tilts up only about 0.05
degrees to the south. This data and a number of other results from
the Mars Global Surveyor---such as information on the Martian
atmosphere, magnetism, plasma fields, topography, and
mineralogy---are reported in the 13 March issue of Science.

ENERGETIC COSMIC RAYS MAY BE IRON NUCLEI. Cosmic
rays are particles that come from far away (many likely to be of
extra-galactic origin) and strike our atmosphere, where they
engender a shower of new particles that show up in detectors on the
ground. One of the biggest puzzles in cosmic ray physics is why
there should be so many events with total energies above 100 EeV
(10^20 eV). The main reason for this was the notion that if the
primary particle were journeying from a distant galaxy, the
particle's energy would be sapped by interactions with cosmic
microwave background photons or with infrared background
radiation (IBR). There is the additional problem of how cosmic
rays with energies as high as 300 EeV could have been accelerated
to such a degree if the first place (see Update 243). Floyd Stecker
of the Goddard Space Flight Center has determined that a 200 EeV
nucleus (starting out as an iron nucleus) could negotiate a 300
milion light- year journey through the IBR. The nucleus would partially
disintegrate en route, but would still arrive at Earth with a potent
energy. (Physical Review Letters, 2 March.)

From: physnews@aip.org (AIP listserver)
The American Institute of Physics Bulletin of Physics News
------------------------------------------------------------------