Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Polskie Towarzystwo Astronomiczne

20 września 2018 r. Minister Nauki przychylił się do
argumentów w sprawie astronomii i ogłosił,
iż astronomia pozostanie samodzielną dyscypliną naukową

zobacz więcej informacji


Dziękujemy Wam za bardzo licznie poparcie petycji
w sprawie dyscypliny naukowej ASTRONOMIA

Zbieranie deklaracji poparcia zostało zakończone 2018-08-31 o godz. 12:00

W ciągu 2 dni sprawę poparło aż 7763 osób!

Posłuchaj wywiadu radiowego z 3.09.2018 r. z prof. Markiem Sarną,
prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego


Komunikat PTA z podziękowaniami za wsparcie

Lista wybranych materiałów publikowanych przez media

Dr Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Petycja w sprawie przywrócenia dyscypliny Astronomia (Space Science)

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana w sprawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczącego nowego podziału dyscyplin naukowych (projekt z dn. 31 lipca 2018 r.), w którym Astronomia nie występuje jako oddzielna dyscyplina, co do tej pory miało miejsce.

Astronomia jest jedną z najstarszych nauk na Ziemi i w naszym kraju ma ona wspaniałe, wielowiekowe tradycje. Ośmielamy się twierdzić, że jest to wręcz dyscyplina NARODOWA! To przecież nasz rodak, kanonik warmiński Mikołaj Kopernik, "wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię". Współcześni polscy astronomowie kontynuują tę wspaniałą tradycję z wielkim powodzeniem umacniając markę jaką jest Polska Astronomia. Dowodem jest statystyka prowadzona w światowym serwisie Web of Science, według której poziom cytowalności prac naukowych polskich astronomów jest o ok. 25% wyższy od średniego poziomu światowego. Podkreślamy, że jest to jedyna dyscyplina w Polsce, która lokuje się tak wysoko w światowych rankingach.

W imieniu całej polskiej społeczności astronomicznej apelujemy do Pana Premiera o zmianę projektu rozporządzenia i przywrócenie Astronomii (Space Science) jako odrębnej dyscypliny naukowej.


Dokumenty, których dotyczy protest:
Kim jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne?

To organizacja naukowa zrzeszająca zawodowych astronomów. Istnieje od 1923 roku.

Zbieranie poparcia zostało zakończone 2018-08-31 o godz. 12:00

Poparło nas aż 7763 osób

(poniżej prezentujemy 100 pierwszych osób,
natomiast pełna lista została udostępniona Ministerstwu)

1. prof. dr hab. Michał Hanasz (Centrum Astronomii UMK)
2. dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska (Centrum Astronomii UMK)
3. dr hab. prof. UMK Maciej Mikołajewski (UMK Toruń)
4. dr Krzysztof Czart (European Southern Observatory)
5. Agnieszka Pollo (OA UJ + Zaklad Astrofizyki NCBJ)
6. Oerd Xhemollari (Student )
7. mgr Andrzej Kępa
8. lic. Krzysztof Szyszka (Centrum Astronomii UMK)
9. Licencjat Michał Durjasz (UMK)
10. prof. dr hab. Krzysztof Goździewski (Centrum Astronomii UMK)
11. lic. Katarzyna M. Dutkowska (Centrum Astronomii UMK)
12. dr hab. Andrzej Marecki (Centrum Astronomii UMK)
13. lic. Patryk Jaśniewski (MIM UW)
14. inż. Michał Żółtowski (Centrum Astronomii UMK)
15. dr Paweł Wolak (Centrum Astronomii UMK)
16. prof. dr hab. Boudewijn Roukema (Centrum Astronomii UMK)
17. Piotr Strzelewicz (Instytut Fizyki UMK)
18. dr Milena Ratajczak (IA UWr)
19. dr Dawid Moździerski (Uniwersytet Wrocławski)
20. Szymon Żywica (UMK)
21. dr Cezary Gałan (CAMK PAN)
22. Profesor doc dr hab. Paweł Artymowicz (University of Toronto)
23. dr Dagmara Oszkiewicz (UAM)
24. Profesor Aleksiej Pamiatnych (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika)
25. dr Napoleon Maron (emeryt)
26. dr Ireneusz Włodarczyk
27. profesor Ryszard Szczerba (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika)
28. prof. dr hab. Marek J. Sarna (CAMK PAN)
29. Beata Zjawin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
30. mgr Sebastian Soberski (PiOA Grudziądz)
31. Prof. dr hab. Andrzej Drożyner (KPSW, Bydgoszcz)
32. dr hab. Krzysztof Katarzyński (Centrum Astronomii UMK)
33. magister Magdalena Więcek-Olszewska
34. dr Krzysztof Rochowicz (UMK Toruń)
35. Dominik Roszkowski
36. dr Monika Biernacka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
37. Krystyna Syty
38. prof. dr hab. Andrzej Pigulski (Uniwersytet Wrocławski)
39. dr hab. Dorota Rosinska
40. Jolanta Kurczyńska
41. doktor nauk fizyczny Leszek Błaszkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
42. Filip Kucharski
43. dr hab. Małgorzata Królikowska-Sołtan (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
44. Prof. Krzysztof Murawski
45. profesor Joanna Mikolajewska (CAMK PAN)
46. dr hab. prof UAM Tomasz Kwiatkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
47. dr hab. Radosław Smolec (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika)
48. Marek Krośniak (Uniwersytet Jagielloński)
49. dr hab. Szymon Kozłowski (Obserwatorium Astronomiczne UW)
50. dr hab. Łukasz Wyrzykowski (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytet Warszawski)
51. Elżbieta Danielkiewicz-Krośniak (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
52. magister Andrzej Pilski (emeryt)
53. prof. dr hab. Andrzej Sołtan (CAMK PAN, Warszawa)
54. Amadeusz Miszuda (Instytut Astronomii, Uniwersytet Wrocławski)
55. dr hab. Paweł Pietrukowicz (Obserwatorium Astronomiczne UW)
56. dr Jadwiga Biała
57. dr Michał Siwak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
58. mgr Roman Feiler (Centrum Astronomii UMK)
59. Grzegorz Kowalik
60. dr Przemysław Bartczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
61. Iga Rygielska
62. Paweł Nowicki
63. dr Gracjan Maciejewski (Centrum Astronomii UMK)
64. dr hab. Jacek Niemiec (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
65. Przemysław Materna
66. dr Elżbieta kuligowska (OA UJ/IMGW PIB)
67. inż. Mateusz Krakowczyk (Politechnika Warszawska)
68. dr Bartosz Dąbrowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
69. dr hab. Mirosław Giersz (CAMK PAN)
70. mgr Mateusz Ogrodnik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
71. prof. dr hab.. Michał Ostrowski (Uniwersytet Jagielloński)
72. Krzysztof Zieleniewski
73. dr Tomasz Bajraszewski (COT)
74. Dr Agnieszka Słowikowska (Centrum Astronomii UMK)
75. dr Wojciech Pych (CAMK PAN)
76. dr hab. Marek Jamrozy (Obserwatorium Astronomiczne, Uniw. Jagielloński)
77. dr Agata Karska (Centrum Astronomii, WFAiIS, UMK)
78. mgr Bartłomiej Zakrzewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
79. Syty Karolina
80. dr hab. Marian Soida (Uniwersytet Jagielloński)
81. Marcin Kolonko
82. dr Dorota Kozieł-Wierzbowska (Uniwersytet Jagielloński)
83. Dr Anna Marciniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
84. Paweł Szewczyk (Uniwersytet Warszawski)
85. Jarosław Stephan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
86. dr Mariusz Tarnopolski (Uniwersytet Jagielloński)
87. prof. dr hab. Paweł Rudawy (Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
88. mgr inż. Krzysztof Ziętara (Obserwatorium Astronomiczne, Uniw. Jagielloński)
89. Małgorzata Bankowicz (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
90. dr hab. Michał Bejger (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN)
91. prof. dr hab. Rafał Moderski (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN)
92. dr Maciej Węgrzyn (Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie)
93. Tomasz Tkacz
94. Piotr Wielgórski (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN)
95. Dr Grzegorz Stachowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
96. prof. dr hab. Marian Szymczak (Centrum Astronomii UMK)
97. prof. dr hab. Tomasz Bulik (Uniwersytet Warszawski)
98. dr Michał Szanecki (CAMK)
99. mgr Tomasz Kundera (Obserwatorium Astronomiczne UJ)
100. Dr Małgorzata Siudek (CFT PAN)
(...)
(jest to spis pierwszych 100 pierwszych osób,
natomiast pełna lista popierających została udostępniona Ministerstwu)