Komunikaty prasowe 2014

Lista komunikatów prasowych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego wydanych w 2014 roku.

Czasopismo „Urania” jest jeszcze starsze – odnaleziono egzemplarze z 1920 roku

Wydawane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne pismo „Urania – Postępy Astronomii” jest jednym z najstarszych na świecie czasopism popularnonaukowych o astronomii i badaniach kosmosu (a być może nawet najstarszym spośród obecnie się ukazujących). Pierwszy oficjalny numer ukazał się w 1922 roku, ale uzyskano potwierdzenie, że czasopismo ma jeszcze starsze korzenie – udało się odnaleźć dwa numery z 1920 roku.

Sześcioro polskich uczniów pojedzie na obóz ESO Astronomy Camp 2014 we Włoszech

Ogłoszono wyniki polskiego konkursu związanego z obozem astronomicznym dla młodzieży we Włoszech. Podobnie jak w roku poprzednim, polscy uczniowie wykazali bardzo duże zainteresowanie udziałem – informuje Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), które wraz z partnerami przeprowadziło polski konkurs.

Polska wstępuje do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO)

28 października 2014 r. podpisano umowę akcesyjną o wstąpieniu Polski do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), jednej z głównych organizacji na świecie zajmujących się badaniami Wszechświata z powierzchni Ziemi. To krok bardzo ważny dla polskiej astronomii i polskiej nauki, a także dla rozwoju przemysłu sektora kosmicznego i nowoczesnych technologii.

Pierwsze powojenne numery „Uranii” w internetowym archiwum

Cyfrowe Archiwum Uranii wzbogaciło się o kolejną partię zeskanowanych numerów „Uranii” . Tym razem są to numery powojenne z lat 1946-1959. Całość jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich chętnych.

Polska rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Europejskim Obserwatorium Południowym

Rozpoczynają się negocjacje pomiędzy Polską, a Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) na temat przystąpienia naszego kraju do tej organizacji. ESO to jedna z największych na świecie organizacji zajmujących się badaniami kosmosu z powierzchni Ziemi. Posiada olbrzymie teleskopy na terenie Chile, gdzie panują jedne z najlepszych warunków klimatycznych na naszej planecie do prowadzenia obserwacji astronomicznych.

Prenumerata sponsorowana Uranii dla szkół

Czasopismo popularnonaukowe „Urania – Postępy Astronomii” jest dostępne dla polskich szkół w formie specjalnej prenumeraty sponsorowanej. Jest to możliwe dzięki wsparciu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które sfinansuje połowę kosztów prenumeraty dla placówek szkolnych i ich bibliotek.

Ukazała się książka "Nowe opowiadania starego astronoma"

W sprzedaży dostępna jest książka pt. „Nowe opowiadania starego astronoma” autorstwa profesora Józefa Smaka. Pozycja została wydana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA).