Prenumerata sponsorowana Uranii dla szkół

Czasopismo popularnonaukowe „Urania – Postępy Astronomii” jest dostępne dla polskich szkół w formie specjalnej prenumeraty sponsorowanej. Jest to możliwe dzięki wsparciu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które sfinansuje połowę kosztów prenumeraty dla placówek szkolnych i ich bibliotek.

Szkoły różnych etapów kształcenia oraz ich biblioteki mogą już zgłaszać swój udział w projekcie „Prenumerata sponsorowana Uranii dla szkół”. Dana placówka szkolna jest uprawniona do jednej prenumeraty sponsorowanej. W przypadku zespołów szkół prenumeratę może otrzymać każda ze szkół wchodzących w skład zespołu.

Cena prenumeraty sponsorowanej wynosi jedynie 30 zł na rok 2014. W roku 2015 będzie możliwość przedłużenia prenumeraty na takich samych preferencyjnych warunkach. Oferta dotyczy szkół na terenie Polski. Liczba prenumerat sponsorowanych jest ograniczona, o ich przyznaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej http://www.urania.edu.pl/zasoby/prenumerata-sponsorowana-dla-szkol.html

„Urania” jest czasopismem popularnonaukowym poświęconym astronomii i badaniom Kosmosu. Jest to jedno z najstarszych czasopism popularnonaukowych w Polsce i prawdopodobnie najstarsze popularnonaukowe czasopismo astronomiczne spośród obecnie ukazujących się na świecie.

Redakcja „Uranii” w szczególny sposób promuje polskie badania i osiągnięcia na polu astronomii. Forma graficzna czasopisma jest atrakcyjna dla współczesnego czytelnika, a poziom artykułów zróżnicowany, od prostych po nieco bardziej zaawansowane. Materiały zawarte w czasopiśmie są przydatne na lekcjach fizyki, geografii i matematyki.

W każdym numerze znajduje się stały dział poświęcony szkolnej olimpiadzie astronomicznej. Są w nim zawarte m.in. zadania z poprzednich olimpiad z przykładowymi rozwiązaniami. To znacząca pomoc dla uczniów przygotowujących się do olimpiady oraz dla nauczycieli prowadzących kółka astronomiczne, fizyczne i matematyczne.

Przykładowy numer „Uranii” można pobrać ze strony http://www.urania.edu.pl/promocja

„Oferta w wersji podstawowej obniża szkołom koszty prenumeraty o połowę, co już samo w sobie jest znaczącym wsparciem. Jest jednak także możliwość zupełnie bezkosztowego prenumerowania Uranii przez szkoły. Jest to możliwe w sytuacji jeżeli szkoła posiada lokalnego sponsora – firmę, instytucję, radę rodziców, czy osobę prywatną, który w imieniu szkoły opłaci prenumeratę sponsorowaną. Jedynym warunkiem jest aby prenumerata opłacona przez osobę lub podmiot zewnętrzny była realizowana na rzecz szkoły.” powiedział dr hab. Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny „Uranii”.

Wydawcami „Uranii – Postępów Astronomii” są Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) – organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) – skupiające miłośników badań Kosmosu.


Więcej informacji:

Prenumerata sponsorowana dla szkół – informacje i zgłoszenia: http://www.urania.edu.pl/zasoby/prenumerata-sponsorowana-dla-szkol.html

Przykładowy numer Uranii: http://www.urania.edu.pl/promocja

Witryna Uranii: http://www.urania.edu.pl

Sklep internetowy Uranii: http://sklep.pta.edu.pl

Kontakt z Uranią: urania@urania.edu.pl lub telefonicznie 698 55 61 61

Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl

Rok: 
2 014
Numer: 
02
Data: 
2014-04-02