Dopłaty z ministerstwa do szkolnej prenumeraty Uranii w roku 2015

Podobnie jak w roku ubiegłym, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego wsparło program prenumerat szkolnych czasopisma popularnonaukowego „Urania – Postępy Astronomii”. Ministerstwo dopłaca szkołom połowę kosztów prenumeraty.

Do projektu „Prenumerata sponsorowana Uranii dla szkół” zgłaszać się mogą szkoły różnych etapów kształcenia oraz biblioteki szkolne mogą już zgłaszać swój udział w projekcie „Prenumerata sponsorowana Uranii dla szkół”.

„W roku ubiegłym w projekcie wzięło udział bardzo dużo szkół. Pula na rok 2015 została zwiększona, gorąco zachęcamy do udziału kolejne placówki” mówi prof. Maciej Mikołajewski, redaktor naczelny „Uranii”.

Szkoła płaci za roczną prenumeratę dwumiesięcznika „Urania – Postępy Astronomii” jedynie 30 zł. Dodatkowo szkoły, które dopiero zaczynają udział w projekcie, otrzymają gratis książke pt. „Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej”. Książki będą dołączane  do wyczerpania zapasów.

Uczniowie ze szkół prenumerujących „Uranię” będą mogli także wziąć udział w specjalnym konkursie, który zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach. Obecnie trwają rozmowy ze sponsorami, aby nagrody dla laureatów były bardzo atrakcyjne.

Szczegóły dotyczące prenumeraty szkolnej oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej http://www.urania.edu.pl/zasoby/prenumerata-sponsorowana-dla-szkol.html

„Urania” to czasopismo popularnonaukowe dotyczące astronomii i badań Kosmosu. Jest jednym z najstarszych czasopism popularnonaukowych w Polsce. Mimo ponad 90-letniej  tradycji, współcześnie „Urania” jest nowoczesnym czasopismem, atrakcyjnym dla czytelnika żyjącego w XXI wieku.

Redakcja „Uranii” w szczególny sposób promuje polskie badania i osiągnięcia na polu astronomii. Materiały zawarte w czasopiśmie są szczególnie przydatne na lekcjach fizyki, geografii, matematyki, przyrody. O dużej wartości takiej popularyzacji oraz edukacji świadczy specjalne wyróżnienie w ramach konkursu „Popularyzator Nauki 2014”, które redakcja „Uranii” otrzymała od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do Polskiej Agencji Prasowej.

W każdym numerze znajduje się stały dział poświęcony szkolnej olimpiadzie astronomicznej. Są w nim zawarte m.in. zadania z poprzednich olimpiad z przykładowymi rozwiązaniami. To znacząca pomoc dla uczniów przygotowujących się do olimpiady oraz dla nauczycieli prowadzących kółka astronomiczne, fizyczne i matematyczne.

Przykładowy numer „Uranii” można pobrać ze strony http://www.urania.edu.pl/promocja

Wydawcami „Uranii – Postępów Astronomii” są Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) – organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) – skupiające miłośników badań Kosmosu.


Więcej informacji:

Prenumerata sponsorowana dla szkół – informacje i zgłoszenia: http://www.urania.edu.pl/zasoby/prenumerata-sponsorowana-dla-szkol.html

Przykładowy numer Uranii: http://www.urania.edu.pl/promocja

Witryna Uranii: http://www.urania.edu.pl

Sklep internetowy Uranii: http://sklep.pta.edu.pl

Kontakt z Uranią: urania@urania.edu.pl lub telefonicznie 698 55 61 61

Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl

Rok: 
2 015
Numer: 
02
Data: 
2015-02-12