Poznań i Częstochowa dopłacą swoim szkołom do prenumeraty „Uranii”

Urząd Miasta Poznania oraz Urząd Miasta Częstochowy zdecydowały się wesprzeć swoje szkoły, dofinansowując prenumeratę czasopisma „Urania – Postępy Astronomii”. W połączeniu z ogólnopolskim dofinansowaniem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oznacza to, że szkoły z Częstochowy i Poznania mogą otrzymywać czasopismo całkowicie za darmo.

Projekt „Prenumerata sponsorowana Uranii dla szkół” ma zasięg ogólnopolski. Mogą do niego zgłaszać się mogą szkoły różnych etapów kształcenia oraz biblioteki szkolne. Po uwzględnieniu dopłaty z Ministerstwa, szkoła płaci za roczną prenumeratę dwumiesięcznika „Urania – Postępy Astronomii” jedynie 30 zł. Dodatkowo szkoły, które dopiero zaczynają udział w projekcie, otrzymają gratis książkę pt. „Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej”. Książki będą dołączane  do wyczerpania zapasów.

Wyjątkowo korzystną sytuację mają natomiast szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Częstochowy i Poznania, bowiem tamtejsze urzędy miast zdecydowały się dodatkowo wesprzeć swoje placówki opłacając resztę kosztów prenumeraty. Oznacza to, że szkoły z tych dwóch miast nic nie płacą za prenumeratę „Uranii” na rok 2015.

Szkoły chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się poprzez formularz na stronie internetowej http://www.urania.edu.pl (zakładka „prenumerata”).

 „Urania” to czasopismo popularnonaukowe dotyczące astronomii i badań Kosmosu. Jest jednym z najstarszych czasopism popularnonaukowych w Polsce. Mimo ponad 90-letniej  tradycji, współcześnie „Urania” jest nowoczesnym czasopismem, atrakcyjnym dla czytelnika żyjącego w XXI wieku.

Redakcja „Uranii” w szczególny sposób promuje polskie badania i osiągnięcia na polu astronomii. Materiały zawarte w czasopiśmie są szczególnie przydatne na lekcjach fizyki, geografii, matematyki, przyrody. O dużej wartości takiej popularyzacji oraz edukacji świadczy specjalne wyróżnienie w ramach konkursu „Popularyzator Nauki 2014”, które redakcja „Uranii” otrzymała od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do Polskiej Agencji Prasowej.

W każdym numerze znajduje się stały dział poświęcony szkolnej olimpiadzie astronomicznej. Są w nim zawarte m.in. zadania z poprzednich olimpiad z przykładowymi rozwiązaniami. To znacząca pomoc dla uczniów przygotowujących się do olimpiady oraz dla nauczycieli prowadzących kółka astronomiczne, fizyczne i matematyczne.

Przykładowy numer „Uranii” można pobrać ze strony http://www.urania.edu.pl/promocja

Wydawcami „Uranii – Postępów Astronomii” są Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) – organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) – skupiające miłośników badań Kosmosu.

 

Więcej informacji:

Prenumerata sponsorowana dla szkół – informacje i zgłoszenia: http://www.urania.edu.pl/zasoby/prenumerata-sponsorowana-dla-szkol.html

Przykładowy numer Uranii: http://www.urania.edu.pl/promocja

Witryna Uranii: http://www.urania.edu.pl

Sklep internetowy Uranii: http://sklep.pta.edu.pl

Kontakt z Uranią: urania@urania.edu.pl lub telefonicznie 698 55 61 61

Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl

Rok: 
2 015
Numer: 
04
Data: 
2015-03-27