Wybrano nowe władze Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Podczas XXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego odbyło się Walne Zebranie członków tej organizacji, w trakcie którego wybrano nowe władze. Prezesem po raz drugi została dr hab. Agnieszka Kryszczyńska z Instytutu Obserwatorium Astronomicznego UAM w Poznaniu.

9 września 2015 r. w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA). W jego trakcie m.in. udzielono absolutorium Zarządowi poprzedniej kadencji oraz przeprowadzono wybory nowych władz organizacji: Prezesa, Wiceprezesa, Członków Zarządu, składu Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Wybrano także członków Kapituły Medalu Bohdana Paczyńskiego.

W trakcie zebrania nadano również godność Członka Honorowego PTA. Otrzymał ją prof. Kazimierz Stępień.

Skład poszczególnych organów PTA:

Zarząd

Prezes – dr hab. Agnieszka Kryszczyńska (IOA UAM, Poznań)
Wiceprezes – prof. dr hab. Maciej Mikołajewski (CA UMK, Toruń)
Skarbnik – dr hab. Agata Różańska (CAMK PAN, Warszawa)
Sekretarz – dr Magdalena Polińska (IOA UAM, Poznań)
Członek Zarządu – mgr Krzysztof Czart (CA UMK, Toruń)
Członek Zarządu – mgr Sebastian Soberski (CA UMK, Toruń)
Członek Zarządu – dr Grzegorz Stachowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Komisja Rewizyjna

dr Henryk Brancewicz (Kraków)
dr Adam Michalec (OA UJ, Kraków)
prof. dr hab. Michał Tomczak (IA UWr, Wrocław)

Sąd Koleżeński

dr Jadwiga Biała (Olsztyn)
prof. dr hab. Bożena Czerny (CFT PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Piotr Flin (IF UJK, Kielce)
prof. dr hab. Jerzy Kreiner (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Marek Sarna (CAMK PAN)

Kapituła Medalu Bohdana Paczyńskiego

prof. dr hab. Bożena Czerny (CFT PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Jerzy Kreiner (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Agnieszka Kryszczyńska (IOA UAM, Poznań)
prof. dr hab. Edwin Wnuk (IOA UAM, Poznań)
prof. dr hab. Stanisław Zoła (OA UJ, Kraków)

 

Więcej informacji:

Witryna konferencji: http://www.pta.edu.pl/zjazd37

Polskie Towarzystwo Astronomiczne: http://www.pta.edu.pl

Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl

 

Zdjęcie:

Zarząd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego na kadencję 2015-2017. Od lewej: Sebastian Soberski, Grzegorz Stachowski, Agata Różańska, Agnieszka Kryszczyńska, Krzysztof Czart, Magdalena Polińska, Maciej Mikołajewski. Fot.: PTA/ Stanisław Ryś.

Rok: 
2 015
Numer: 
11
Data: 
2015-09-10