Pięcioro polskich uczniów pojedzie do Włoch na obóz ESO Astronomy Camp 2015

Ogłoszono wyniki konkursu prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne dla młodzieży zainteresowanej udziałem w obozie astronomicznym organizowanym przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO). Nasz kraj otrzymał miejsca dla pięciu uczniów, co stanowi około dziewięć procent całej puli miejsc dostępnych dla wszystkich krajów.

Od kilku lat ESO organizuje co roku edukacyjne obozy astronomiczne dla młodzieży. Poziom zgłoszeń z Polski był wysoki, dzięki czemu po raz kolejny nasz kraj otrzymał kilka miejsc na obozie. W najnowsze edycji do obserwatorium astronomicznego we Włoszech pojedzie pięcioro młodych Polaków.

Laureatami miejsc na obozie ESO Astronomy Camp 2015 zostali (w kolejności alfabetycznej):

  • Jan Dziedzic z Brzezia
  • Joanna Koczalska ze Szczecina
  • Edyta Kołodziejczuk z Platerowa
  • Natalia Musiał z Zabrza
  • Gabriela Mystkowska z Warszawy

Dwoje uczestników otrzyma stypendia pokrywające koszt udziału w obozie oraz koszt biletów lotniczych. Stypendium dla Edyty Kołodziejczuk ufundowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (przy wsparciu od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a dla Jana Dziedzica - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

W tym roku program obozu obejmuje zagadnienia związane z badaniami planet pozasłonecznych oraz Układu Słonecznego. Zajęcia poprowadzą specjaliści z ESO i innych ośrodków naukowych, a opiekę nad młodzieżą będzie sprawować doświadczona kadra. Obóz jest okazją nie tylko do rozwoju astronomicznej pasji przez uczniów, ale także możliwością poznania rówieśników z innych krajów, praktycznego sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego, ciekawego wyjazdu w Alpy w okresie zimowym i spędzenia nietypowego Sylwestra w obserwatorium astronomicznym w górach.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za nadesłane zgłoszenia i gratulują laureatom.


Więcej informacji:

Komunikat ESO: http://www.eso.org/public/poland/announcements/ann15080/

Komunikat PTA: http://www.pta.edu.pl/prasa/pta1514

Kontakt dla mediów: info@pta.edu.pl

 

Rok: 
2 015
Numer: 
14
Data: 
2015-10-20