ESO Astronomy Camp 2016 dla młodzieży

Interesujesz się astronomią i masz od 16 do 18 lat? Zgłoś się do udziału w międzynarodowym obozie astronomicznym i wygraj wycieczkę do Włoch. Organizatorem obozu jest Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), a polski konkurs prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Patronem medialnym konkursu jest czasopismo i portal „Urania – Postępy Astronomii”.

Od kilku lat Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), jedna z największych na świecie organizacji zajmujących się badaniami kosmosu z powierzchni Ziemi, organizuje obozy astronomiczne dla młodzieży. Odbywają się we włoskich Alpach w Obserwatorium Astronomicznym Autonomicznego Regionu Aosta Valley w Saint Barthélemy.

Ponad 50 uczniów z różnych krajów, w tym z Polski, spędza okres świąteczno-noworoczny na obozie astronomicznym. Zajęcia prowadzą profesjonalni astronomowie. Uczestnicy mają do dyspozycji sprzęt astronomiczny, a poza tematyką astronomiczno-kosmiczną w planie obozu są też zajęcia integracyjne, sporty zimowe i wycieczki. W tym roku obóz potrwa od 26 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

Chęć udziału w obozie mogą zgłaszać uczniowie w wieku od 16 do 18 lat, a dokładniej osoby urodzone w latach 1998, 1999 i 2000. Warunkiem udziału jest zainteresowanie astronomią oraz znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu podstawowym (zajęcia podczas obozu będą prowadzone w języku angielskim). Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego filmu wideo na temat „I would most like to discover/invent ...... because........”. Film nie może mieć więcej niż 3 minuty, musi być w języku angielskim i powinien w nim wystąpić kandydat do wyjazdu na obóz. Film należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie obozu (http://www.sterrenlab.com/camps/eso-astronomy-camp-2016/).

Termin zgłoszeń mija 4 października 2016 r. Wybór laureatów na miejsca stypendialne i niestypendialne zostanie dokonany do 16 października 2016 r. Następnie do 30 października 2016 r. laureaci powinni potwierdzić chęć udziału. W przypadku gdy ktoś zrezygnuje, jego miejsce zostanie zaproponowane kolejnej osobie na liście rezerwowej.

„Zachęcam młodzież do udziału w konkursie. Do nakręcenia filmiku konkursowego nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, wystarczy smartfon. Czasem padają pytania o koszty, jeśli nie uzyska się stypendium. Wzięcie udziału w konkursie nie jest deklaracją poniesienia kosztów. Jeśli zostaniemy laureatem konkursu, ale nie zmieścimy się na miejsce stypendialne, możemy zrezygnować. Przy czym organizatorzy starają się w takiej sytuacji pomóc w uzyskaniu dofinansowania wyjazdu od szkoły, gminy, miasta, czy lokalnej fundacji” tłumaczy Krzysztof Czart z Sieci Popularyzacji Nauki Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO).

Wszystkie zgłoszenia z Polski i innych krajów przyjmowane są poprzez jeden formularz na stronie obozu. Później uczniowie grupowani są na zasadzie kraju zamieszkania i oceniani przez krajowe jury. W polskim konkursie biorą udział uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Natomiast Polacy mieszkający i uczący się poza granicami naszego kraju podlegają pod pulę miejsc dla danego kraju, w którym mieszkają.

W ubiegłych latach w obozie uczestniczyło po 5 lub 6 uczniów z Polski, przy czym spora część z nich otrzymała stypendia pokrywające całość lub część kosztów udziału i biletów lotniczych. W tym roku gwarantowane jest minimum jedno stypendium dla Polski (pokrywające opłatę za obóz, która wynosi 500 euro oraz bilety lotnicze), natomiast są szanse na kilka dodatkowych stypendiów. Został złożony wniosek grantowy w ramach unijnego projektu Erasmus+, ale w chwili obecnej nie ma jeszcze ogłoszonych wyników. Oprócz tego zgłoszenia z Polski, jako kraju członkowskiego ESO, biorą udział w konkursie na dodatkowe stypendium od ESO.

Opis wrażeń z ubiegłorocznej edycji obozu, w formie wywiadu z polskimi uczestnikami, można przeczytać w „Uranii – Postępach Astronomii” nr 4/2016, która ukaże się w najbliższych dniach i będzie dostępna w EMPiK-ach, kioskach Relay/Inmedio, niektórych kioskach Ruchu, a także w dobrych planetariach i sklepach ze sprzętem optycznym. „Uranię” można nabyć także w sklepie internetowym oraz jest dostępna w formie cyfrowej poprzez Google Play.

 

Więcej informacji:

Komunikat ESO o obozie

Komunikat PTA o polskim konkursie

Witryna obozu i formularz zgłoszeniowy

Polska strona z informacjami o obozie i regulaminem konkursu

Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Europejskie Obserwatorium Południowe

Urania – Postępy Astronomii

Sklep internetowy Uranii

Urania w wersji cyfrowej

 

Kontakt:

Krzysztof Czart
Sieć Popularyzacji Nauki ESO
Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO)
e-mail: eson-poland@eso.org
tel. 513 733 282

Rok: 
2 016
Numer: 
03
Data: 
2016-09-05