Prenumerata szkolna „Uranii – Postępów Astronomii” z dofinansowaniem od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szkoły w całej Polsce mogą przystąpić do programu szkolnych prenumerat popularnonaukowego czasopisma o astronomii i kosmosie pt. „Urania – Postępy Astronomii”. W ramach prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne projektu promocji astronomii w szkołach, ministerstwo dopłaca placówkom szkolnym do prenumeraty „Uranii”.

„Urania” jest nowoczesnym magazynem przedstawiającym najnowsze odkrycia w badaniach kosmosu, wyjaśniającym zjawiska zachodzące na niebie oraz pokazującym sukcesy polskich naukowców w odkrywaniu zagadek Wszechświata.

Oprócz artykułów popularnonaukowych, których autorami są wybitni polscy astronomowie oraz doświadczeni popularyzatorzy nauki i nauczyciele, zawiera wiele materiałów dedykowanych szczególnie młodzieży szkolnej i ich opiekunom, jak kalendarz astronomiczny, poradnik obserwatora, recenzje książek popularnonaukowych i przewodnik po ciekawych stronach internetowych. Specjalnie dla szkół redagowane są działy „Młodzi badacze” oraz „Kącik olimpijczyka”. Pierwszy zawiera oryginalne uczniowskie prace badawcze, na ogół laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego, drugi oryginalne rozwiązania zadań Olimpiady Astronomicznej, zaproponowane przez finalistów zawodów.

Treść zawarta w „Uranii” jest przydatna na lekcjach fizyki, geografii, matematyki, informatyki, przyrody oraz przy prowadzeniu kółek zainteresowań (np. astronomicznego).

Aby szkoła uzyskała dofinansowanie, wystarczy zgłosić ją poprzez formularz na stronie internetowej www.urania.edu.pl (w zakładce „prenumerata” / „program MNiSW dla szkół”). Szkoła płaci jedynie 30 zł za prenumeratę na rok szkolny 2016/2017, a resztę kosztów pokrywa ministerstwo. Można też wybrać wariant prenumeraty dwuletniej na lata szkolne 2016/2017 i 2017/2018, wtedy koszt dla szkoły wyniesie 60 zł. Opcjonalnie szkoła może dodatkowo zamówić w promocyjnej cenie roczniki „Uranii” za poprzednie kilka lata szkolnych (np. 2015/2016).

Szkoły, które po raz pierwszy przystępują do programu, otrzymują bezpłatnie książkę pt. „Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej” (do wyczerpania nakładu książki).

Można także wziąć udział w konkursie dla szkół prenumerujących „Uranię”. Zadanie konkursowe polega na udokumentowaniu dowolnej aktywności szkoły z zakresu astronomii. Pula nagród w konkursie wynosi około 10 000 złotych w formie sprzętu obserwacyjnego wybranego przez zwycięskie szkoły. Szczegóły konkursu, w tym terminy nadsyłania prac, zostaną ogłoszone w kolejnych numerach „Uranii”.

Więcej informacji:

Komunikat PTA o szkolnej prenumeracie „Uranii”: https://www.pta.edu.pl/prasa/pta1605

Urania – Postępy Astronomii: http://www.urania.edu.pl

Polskie Towarzystwo Astronomiczne: https://www.pta.edu.pl

Kontakt:

Urania – Postępy Astronomii
e-mail: urania@urania.edu.pl
tel. 698 55 61 61

 

Rok: 
2 016
Numer: 
05
Data: 
2016-09-08