Ogłoszenie o terminach zgłoszeń do konkursów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) przyznaje co dwa lata trzy prestiżowe nagrody: Medal Bohdana Paczyńskiego, Nagrodę Młodych PTA oraz Nagrodę i Medal im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia kandydatur do wszystkich trzech konkursów.

Medal Bohdana Paczyńskiego to najwyższe odznaczenie PTA, przyznawane za wybitny dorobek naukowy. Podczas przyszłorocznego 38. Zjazdu PTA nagroda zostanie przyznana po raz trzeci. Do tej pory jej laureatami zostali Martin J. Rees oraz George W. Preston. Kandydatury można zgłaszać do 31 grudnia 2016 r. na adres prezes@pta.edu.pl. Spośród zgłoszeń Kapituła Medalu wybierze laureata.

Medal im. Włodzimierza Zonna za upowszechnianie wiedzy o Wszechświecie to nagroda dla wybitnych popularyzatorów astronomii. Nagroda przyznawana jest od 1983 roku. Kandydatury można zgłaszać do 31 marca 2017 r. na adres zarzad@pta.edu.pl.

Z kolei Nagroda Młodych PTA przyznawana jest za wybitny, indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii, uzyskany podczas całej działalności naukowej, astronomowi posiadającemu obywatelstwo polskie i nie przekroczony wiek 35 lat. Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 30 czerwca 2017 r. na adres zarzad@pta.edu.pl.

We wszystkich trzech przypadkach kandydatury można zgłaszać także pocztą tradycyjną na adres siedziby PTA. Regulaminy poszczególnych nagród dostępne są na stronie www.pta.edu.pl/nagrody.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów. Jest stowarzyszeniem naukowym oraz działa w zakresie popularyzacji astronomii. Organizuje konferencje, konkursy, przyznaje stypendia, wydaje książki oraz czasopismo popularnonaukowe "Urania - Postępy Astronomii" - jeden z najstarszych tego typu tytułów na świecie.  Prowadzi także rozbudowany portal internetowy (www.urania.edu.pl).

Więcej informacji:

 

Rok: 
2 016
Numer: 
07
Data: 
2016-12-12